Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1366380 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hx
 Hx - ID: 1366380
 Name:  Hx
 IP & Posted by:  113.187.16.136 on February 15, 2016 at 6:29am
 Updated by:  November 26, 2018 at 3:03am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  sv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có nhiều bạn bè và nhìu niềm vui.
 Free Time:  Nghe nhạc.xem phim.du lịch
 I Am:  Hiền lành.dễ thương
 Looking For:  Ai cũng được mong sao hiểu tôi nhiều hơn khi nói chuyện.zalo .o783426465

Back | Send Email to Hx (ID: 1366380)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.