Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1366475 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Thiên Kim Dươ - ID: 1366475
 Name:  Thiên Kim Dươ
 IP & Posted by:  14.169.67.84 on February 16, 2016 at 2:35am
 Updated by:  October 6, 2017 at 3:42am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nail art
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng phấn đấu vì cuộc sống ....tự tin để đứng vững...
 Free Time:  Xem phim,nghe nhạc,chơi game
 Looking For:  

Back | Send Email to Thiên Kim Dươ (ID: 1366475)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.