Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1366995 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 De mai tinh - ID: 1366995
 Name:  De mai tinh
 IP & Posted by:  172.58.25.7 on February 21, 2016 at 10:41am
 Updated by:  January 27, 2018 at 4:40pm
 Gender:  Male
 Age:  76
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Diego
 State/Province:  California
 Zip:  92911
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Retired
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tôi không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc
 Free Time:  chỉ đọc sách, đi bộ và lướt web trên mạng để xem tin tức...v...v...
 I Am:  Later
 Looking For:  Quý bà góa hay độc thân tử 60 tuổi để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống . Cám ơn quý bà đã bỏ công vào xem profile cũa tôi.

Back | Send Email to De mai tinh (ID: 1366995)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.