Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1367085 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

  Cường - ID: 1367085
 Name:   Cường
 IP & Posted by:  14.187.55.8 on February 22, 2016 at 8:45am
 Updated by:  April 26, 2016 at 6:53pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:   cho biết sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Kết bạn,tìm ai đó nếu hợp sẽ tiến xa
 Free Time:  Du lịch đó đây khi có nhiều thời gian
 I Am:   Dễ nhìn,trực tính , ở riêng sống một mình ,không giàu, không nghèo, công việc ổn định
 Looking For:  Bạn nữ tuổi trung niên độc lập, vui tính...

Back | Send Email to Cường (ID: 1367085)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.