Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1367167 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thảo
 Thảo - ID: 1367167
 Name:  Thảo
 IP & Posted by:  113.182.255.134 on February 23, 2016 at 2:24am
 Updated by:  December 9, 2016 at 8:16pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn nếu hợp tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Xem tin tức online
 I Am:  Chăm lo và yêu thương gia đình
 Looking For:  Biết yêu thương và lo lắng cho gia đình

Back | Send Email to Thảo (ID: 1367167)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.