Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1367298 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Gia Vy

 Gia Vy - ID: 1367298
 Name:  Gia Vy
 IP & Posted by:  103.237.64.151 on February 24, 2016 at 8:12am
 Updated by:  January 15, 2018 at 8:49pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Lâm đồng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có thễ liên lạc với mình qua nguyenphamgiavy@gmail.com
 Free Time:  Làm những gì cảm thấy tốt và ổn nhất có thể. Bạn có như tôi
 I Am:  Nếu bạn may mắn tôi sẽ nói thêm.
 Looking For:  mẫu người lý tưỡng, có ý kiến riêng, hiễu và thông cảm sâu sắc khi có mối quan hệ. Nghiêm túc trong cuộc sống. Thanks

Back | Send Email to Gia Vy (ID: 1367298)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.