Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1369450 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ĐừngNhìnAnh+
 ĐừngNhìnAnh+ - ID: 1369450
 Name:  ĐừngNhìnAnh+
 IP & Posted by:  4.15.242.162 on March 17, 2016 at 4:27pm
 Updated by:  March 1, 2017 at 12:00am
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  somewhere
 State/Province:  USA
 Country:  United States
 Religion:  Spiritual
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  cần bay khắp những phương trời còn lại ...
 Free Time:  bay tiếp những phuong trời mới ......
 I Am:  sống đơn giản cho thoải mãi ......
 Looking For:  có hợp thì bay cùng nhau những phương trời mới. Rồi xây tổ ấm và đón xuân mỗi năm trong thời gian còn lại

Back | Send Email to ĐừngNhìnAnh+ (ID: 1369450)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.