Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1369583 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Thảo

 Thanh Thảo - ID: 1369583
 Name:  Thanh Thảo
 IP & Posted by:  171.233.227.96 on March 19, 2016 at 3:28am
 Updated by:  January 20, 2017 at 8:55pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 Free Time:  Ăn uống, xem ca nhạc và thích được du lịch khám phá nhiều nơi.
 I Am:  Dễ thương vui vẻ và thực tế.
 Looking For:  Một người đàn ông tinh tế và thực sự hiểu được mình. Không biết mình có may mắn để gặp được người đàn ông đó hay không?

Back | Send Email to Thanh Thảo (ID: 1369583)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.