Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1369583 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thảo Baby

 Thảo Baby - ID: 1369583
 Name:  Thảo Baby
 IP & Posted by:  171.233.227.96 on March 19, 2016 at 3:28am
 Updated by:  February 26, 2017 at 11:29pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Duyên phận là thứ vừa vặn đúng lúc không sớm quá cũng không quá muộn. 😁
 Free Time:  Ăn uống, xem ca nhạc và du lịch..
 I Am:  Dễ thương vui vẻ và thực tế. Mỗi ngày đều cố gắng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa.
 Looking For:  Một người đàn ông từng trải có chút gì đó tinh tế và thực sự hiểu được mình. Không biết mình có may mắn để gặp được người đàn ông đó hay không? ( Không trả lời với những người không có hình hoặc để hình người khác)

Back | Send Email to Thảo Baby (ID: 1369583)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.