Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370196 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm bạn

 Tìm bạn - ID: 1370196
 Name:  Tìm bạn
 IP & Posted by:  80.62.116.239 on March 25, 2016 at 1:53pm
 Updated by:  January 1, 2019 at 9:17am
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  århus
 Zip:  0045
 Country:  Denmark
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim Ban doi
 Free Time:  di cau ca ,lam nhung cong viec theo so thich
 I Am:  hien lanh it noi ,song noi tam.khong thích bon tren
 Looking For:  1 người từng trải trong cuộc sống. biết cảm thông quá khứ chấp nhận hiện tại. hợp thì tiến xa hơn nữa. .

Back | Send Email to Tìm bạn (ID: 1370196)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.