Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370969 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Life

 Life - ID: 1370969
 Name:  Life
 IP & Posted by:  183.80.135.223 on April 3, 2016 at 1:30am
 Updated by:  August 7, 2018 at 12:54am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Viet Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  the family
 Free Time:  Dành thời gian cho con và gia đình.. rỗi hơn nữa là xem phim , Cf với mấy đứa bạn già .
 I Am:  Đã có một con gái 09 tuổi , chúng tôi đang sống cùng nhau
 Looking For:  hiểu được những thiếu sót của tôi.

Back | Send Email to Life (ID: 1370969)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.