Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1372106 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Katie Nguyen

 Katie Nguyen - ID: 1372106
 Name:  Katie Nguyen
 IP & Posted by:  113.185.26.65 on April 15, 2016 at 10:23pm
 Updated by:  December 12, 2016 at 4:28am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trên con đường kinh doanh , và phát triển nó...
 Free Time:  Xem hài , game show , đọc tin tức .
 I Am:  Tốt , tử tế , hơi nóng tính :) sống tình cảm . Viber 0919772646
 Looking For:  Vạn sự tuỳ duyên :) Nhưng mong rằng sẽ gặp người yêu thương mình thật lòng .

Back | Send Email to Katie Nguyen (ID: 1372106)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.