Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1373454 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Henry Le
 Henry Le - ID: 1373454
 Name:  Henry Le
 IP & Posted by:  92.227.5.234 on April 30, 2016 at 6:30am
 Updated by:  May 5, 2016 at 8:58pm
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn gái và kết hôn.
 Free Time:  chơi thể thao, nghe nhạc, đi chơi với bạn bè, xem phim.
 I Am:  mình luôn vui vẻ hòa đồng nhưng chỉ kết thân với những người bạn cảm thấy hợp tính.
 Looking For:  muốn tìm bạn nữ ngoại hình dễ nhìn vui vẻ hòa nhã giống mình và nếu hợp sẽ mong lấy mau kẻo muộn ;))

Back | Send Email to Henry Le (ID: 1373454)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.