Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1374180 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 DiemTuaCuaNhau - ID: 1374180
 Name:  DiemTuaCuaNhau
 IP & Posted by:  172.58.72.190 on May 8, 2016 at 8:06pm
 Updated by:  May 17, 2017 at 8:35pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  PugetSound
 State/Province:  Washington
 Zip:  Evergreen
 Country:  United States
 Religion:  Spiritual
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  enforcement
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  thành tài, tìm bạn đời, sống hạnh phúc
 Free Time:  dạo biển, thư giãn, hiking, du lịch
 I Am:  đẹp trai, lãng mạn, vui vẻ, đàng hoàng
 Looking For:  mong quen một bạn gái thật thà, thủy chung, làm quen nếu hợp sẽ tiến xa đến lập gia đình

Back | Send Email to DiemTuaCuaNhau (ID: 1374180)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.