Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1375641 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hy vọng
 Hy vọng - ID: 1375641
 Name:  Hy vọng
 IP & Posted by:  123.28.126.162 on May 25, 2016 at 12:56am
 Updated by:  December 2, 2017 at 6:57pm
 Gender:  Gay
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Việt Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Lao động
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống an nhiên
 Free Time:  Xem tivi,internet
 I Am:  Tình cảm là quan trọng
 Looking For:  Tìm bạn lớn tuổi, để chia sẻ vui buồn,hạnh phúc khi được chăm sóc cho người ấy.hình trên ko fai tôi

Back | Send Email to Hy vọng (ID: 1375641)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.