Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1375710 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tony Tran

 Tony Tran - ID: 1375710
 Name:  Tony Tran
 IP & Posted by:  171.248.14.46 on May 25, 2016 at 11:41pm
 Updated by:  December 25, 2016 at 4:58pm
 Gender:  Gay
 Age:  22
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Khác
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tập trung hết mình vào việc học và đi làm kiếm nhiều tiền để đi du lịch là một ước mơ của tôi nhưng bên cạnh đó một người bạn đồng hành đối với tôi là không thể thiếu
 Free Time:  Listening to music, walking, shopping, fishing,...
 I Am:  friendly, "may be crazy :) ", Serious , helpful, and love animals.
 Looking For:  những bạn nào có mục tiêu tương lai cho bản thân có cùng suy nghĩ biết chia sẻ và lắng nghe, đồng cảm với người khác.

Back | Send Email to Tony Tran (ID: 1375710)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.