Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1376168 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to mai mai
 mai mai - ID: 1376168
 Name:  mai mai
 IP & Posted by:  116.99.119.17 on May 31, 2016 at 5:33am
 Updated by:  June 5, 2016 at 9:04pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  đà lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nấu ăn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu dài
 Free Time:  Học anh ngữ, xem thời sự quốc tế
 I Am:  Vô tư, thích đùa, thích âm nhạc, du lịch. Ghét cái ác
 Looking For:  Giống như tôi

Back | Send Email to mai mai (ID: 1376168)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.