Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1378005 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hương

 Hương - ID: 1378005
 Name:  Hương
 IP & Posted by:  14.187.25.189 on June 21, 2016 at 5:46am
 Updated by:  June 27, 2018 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  CNV và spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình và kinh doanh
 Free Time:  Nấu ăn, làm hoa nghệ thuật, đi du lịch, ...
 I Am:  Chân thành, vui vẻ
 Looking For:  Một người đàn ông chân thành, biết lo gia đình

Back | Send Email to Hương (ID: 1378005)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.