Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1378114 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to hoa sen
 hoa sen - ID: 1378114
 Name:  hoa sen
 IP & Posted by:  171.243.80.242 on June 21, 2016 at 9:06pm
 Updated by:  March 30, 2018 at 8:29am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mục tiêu ngắn: bạn bè. mục tiêu dài: tương lai tính. l/l không một hai không sáu....năm không...năm 851. sky - -pe: kimsen nguyen
 Free Time:  đọc sách, trồng cây,âm nhạc,online,đi phượt,tám chuyện với bạn bè...
 I Am:  đơn giản, trung bình,vui vẻ,dễ hòa đồng,...
 Looking For:  Thích là việc của trái tim. Nhưng để đi đến quyết định chung sống lại là cả một quá trình tôi luyện của lí trí. Nhường nhịn, bao dung và tha thứ cho nhau. Bạn sẽ chẳng thể biết mình phải dùng hết bao nhiêu kiên nhẫn mới giữ được niềm yêu mến ban đầu đâu. Nhưng chỉ cần còn yêu thích, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy!

Back | Send Email to hoa sen (ID: 1378114)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.