Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1379313 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tim ban
 tim ban - ID: 1379313
 Name:  tim ban
 IP & Posted by:  14.186.29.98 on July 3, 2016 at 9:39am
 Updated by:  August 11, 2017 at 6:33am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  làm tốt cv của mình
 Free Time:  nghe nhạc/nghe kinh, bơi,
 I Am:  tôi sinh 74 là người miền Bắc. là người đơn giản, kd ở Q10
 Looking For:  tìm bạn nữ sinh năm 75, 76, 78, 79, 81, 82 làm kinh doanh buôn bán để lập lại gia đình xin lien hệ không chín một ba hai sáu bốn một bẩy bốn

Back | Send Email to tim ban (ID: 1379313)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.