Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1379355 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trinh Nguyễn
 Trinh Nguyễn - ID: 1379355
 Name:  Trinh Nguyễn
 IP & Posted by:  171.250.186.60 on July 3, 2016 at 11:25pm
 Updated by:  August 12, 2018 at 5:42am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  nha trang
 State/Province:  California
 Zip:  123
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Gặp nhau sẽ hiểu,vì mình chẳng biết viết gì cả
 Free Time:  Nghe nhạc,nghe kinh và nếu có tiền sẽ đi du lịch
 I Am:  Mình hơi xấu, vì lúc nhỏ bị bệnh nên giờ trên mặt có vài vết sẹo
 Looking For:  Mong tìm được người hợp ý,biết chăm lo cho gia đình, có con cũng đuoc , (nhưng phải ly hôn) vì mình rất thích trẻ con

Back | Send Email to Trinh Nguyễn (ID: 1379355)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.