Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1380754 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to duy KHÁNH
 duy KHÁNH - ID: 1380754
 Name:  duy KHÁNH
 IP & Posted by:  14.164.16.198 on July 18, 2016 at 6:49pm
 Updated by:  July 18, 2016 at 8:59pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bien Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân.
 Free Time:   Xem phim, nghe nhạc, thể thao, lướt web.
 I Am:  Hòa đồng, vui vẻ và thân thiện.
 Looking For:  Vui vẻ, hòa đồng và dễ gần

Back | Send Email to duy KHÁNH (ID: 1380754)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.