Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1381485 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tim Yeu

 Tim Yeu - ID: 1381485
 Name:  Tim Yeu
 IP & Posted by:  113.161.196.104 on July 25, 2016 at 11:01pm
 Updated by:  February 8, 2020 at 4:07pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tiền Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Lâu dài để đến hôn nhân
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc tin tức
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, sống chân thật
 Looking For:  Vui vẻ, hòa đồng, chân thật và chăm lo gia đình

Back | Send Email to Tim Yeu (ID: 1381485)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.