Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1381625 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mr Độc Thân

 Mr Độc Thân - ID: 1381625
 Name:  Mr Độc Thân
 IP & Posted by:  108.207.47.106 on July 26, 2016 at 9:21pm
 Updated by:  December 1, 2018 at 9:23pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Orange County
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  technology
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  lập và xây dựng gia đình, tiếp tục tiến hành nghề nghiệp
 Free Time:  chơi thể thao, xe đạp, nghe nhạc, du lịch đây đó
 I Am:  đơn giản, đến lúc muốn tìm một người tử tế để đi chung đường đời
 Looking For:  friendly, vui vẻ, tìm người thích thể thao yêu đời, thích thiên nhiên, có trạch nhiệm gia đình. Tôi không thích đi những chỗ ăn chơi giống như bar. Nếu hợp thì tiến tới. Chỉ trả lơi profile có hình.

Back | Send Email to Mr Độc Thân (ID: 1381625)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.