Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1381733 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lâm tìm 1 nữ
 Lâm tìm 1 nữ - ID: 1381733
 Name:  Lâm tìm 1 nữ
 IP & Posted by:  115.75.7.79 on July 28, 2016 at 3:21am
 Updated by:  July 28, 2016 at 9:23pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  NV Tài Chính
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ỗn định sự nghiệp và lập gia đình. Và có những đứa con xinh xắn. Cả nhà cùng du lịch thật thú vị
 Free Time:  Cafe nghe nhạc và ngắm đường
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng
 Looking For:  Một người phụ nữ bình thường là đc rồi nhưng cách suy nghĩ phải nghiêm túc, có ý định lập gia đình, vui vẻ càng tốt nha

Back | Send Email to Lâm tìm 1 nữ (ID: 1381733)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.