Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1382446 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tim ban - ID: 1382446
 Name:  Tim ban
 IP & Posted by:  104.159.209.54 on August 5, 2016 at 12:23pm
 Updated by:  December 14, 2017 at 8:24am
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  US
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  da ve huu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn dể hoc hỏi thêm kinh nghiệm, tìm người chân thật, giúp đở nhau và thích làm từ thiện nếu có thể
 Free Time:  Làm việc nhà, đọc sách, xem TV
 I Am:  Đã nghỉ hưu, làm việc nhà và thích làm từ thiện nếu có thể.
 Looking For:  Chân thật, lắng nghe và giúp đở nhau trong quảng đời còn lại

Back | Send Email to Tim ban (ID: 1382446)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.