Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1382607 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Diệu mỹ
 Diệu mỹ - ID: 1382607
 Name:  Diệu mỹ
 IP & Posted by:  171.253.8.75 on August 7, 2016 at 9:27am
 Updated by:  November 16, 2016 at 8:40pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Jincheo
 Country:  Korea
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Chỉ cần hiểu và yêu tôi thật lòng là được rồi. Chỉ thế thôi..
 Free Time:  Tôi thích đi chùa. Làm từ thiện. 8 với bạn bè. Thích hát karaoke...
 I Am:  Tôi 1 bình thường không có gì đặc biệt.
 Looking For:  Tôi chẳng dám yêu cầu xa xôi chi cần hiểu chuyện thật lòng yêu tôi.cùng nhau đi hết quảng đường khó khăn và đầy gian khổ nay.và bù đắp cho nhau những khoảng trắng của cuộc đời

Back | Send Email to Diệu mỹ (ID: 1382607)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.