Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1382644 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Gió&Nước
 Gió&Nước - ID: 1382644
 Name:  Gió&Nước
 IP & Posted by:  1.52.135.72 on August 7, 2016 at 9:56pm
 Updated by:  June 13, 2018 at 9:25pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  6 Feet 1 Inches (185 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Chủ doanh nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phụ nữ phù hợp để kết hôn
 Free Time:  Karaoke, chơi thể thao...
 I Am:  Người chân thành, đơn giản,thành đạt, lãng mạn...
 Looking For:  Tim người phụ nữ, nhân hậu, các mặt còn lại như ngoại hình, trình độ, nghề nghiệp, giàu nghèo đối với tôi không quan trọng. Thông thường người phụ nữ sau li hôn, có con sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình...

Back | Send Email to Gió&Nước (ID: 1382644)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.