Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1382839 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Here alone
 Here alone - ID: 1382839
 Name:  Here alone
 IP & Posted by:  84.216.198.134 on August 10, 2016 at 4:34am
 Updated by:  February 1, 2017 at 2:27pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Gottebor
 Zip:  89999
 Country:  Sweden
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kiếm thật nhiều tiền , để lo lắng cho gia đình và người mình yêu ,và muốn cùng người đó năms tay nhau đi hết cuộc đời
 Free Time:  Chơi thể thao , đọc sách ,nghe nhạc ,đi du lịch
 I Am:  Tôi là một người đàn ông thật nam tính ,biết lo lắng và chiều chuộng người mà mình yêu
 Looking For:  và biết lo lắng cho gia đình nhỏ bé của mình( tới tôi loneman_inlife ( a còng)

Back | Send Email to Here alone (ID: 1382839)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.