Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383931 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NiNi
 NiNi - ID: 1383931
 Name:  NiNi
 IP & Posted by:  183.80.118.216 on August 22, 2016 at 10:40am
 Updated by:  December 27, 2018 at 7:53am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiềm người phù hợp để kết hôn!
 Free Time:  thư giãn, hang out!
 I Am:  Đơn giản, sống tình cảm!
 Looking For:   Có cuộc sống ổn định,Nghiêm túc trong các mối quan hệ, chân thành, quan tâm đến những người xung quanh! 0945.98.95.94

Back | Send Email to NiNi (ID: 1383931)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.