Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383931 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Emi

 Emi - ID: 1383931
 Name:  Emi
 IP & Posted by:  183.80.118.216 on August 22, 2016 at 10:40am
 Updated by:  March 15, 2018 at 1:18am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kiên giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Sống tình cảm, trách nhiệm!
 Looking For:   Nghiêm túc trong các mối quan hệ, quan tâm người yêu về tinh thần và cuộc sống, có ý nghĩ sẽ tiến đến hôn nhân, chân thành, có sự nghiệp biết nghĩ cho tương lai,... 0945.98.95.94 skype: muxtran

Back | Send Email to Emi (ID: 1383931)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.