Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384011 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Liên Nguyễn
 Liên Nguyễn - ID: 1384011
 Name:  Liên Nguyễn
 IP & Posted by:  14.169.94.252 on August 23, 2016 at 8:12am
 Updated by:  August 23, 2016 at 9:36pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Buôn bán nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc và đi chơi cùng con gái.
 I Am:  Tôi là người vui vẻ, hòa đồng và biết chăm lo cho gia đình.
 Looking For:  Tìm người có thể hiểu và cảm thông với tôi

Back | Send Email to Liên Nguyễn (ID: 1384011)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.