Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384421 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to linh ngọc

 linh ngọc - ID: 1384421
 Name:  linh ngọc
 IP & Posted by:  14.186.60.42 on August 28, 2016 at 2:11am
 Updated by:  December 1, 2017 at 4:49am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  công viêc ôn đinh, muốn kinh doanh, tim kiếm hạnh phúc
 Free Time:  xem phim , nghe nhạc
 I Am:  chân thành, ko thích giả giối, mềm lòng
 Looking For:  tìm người để kết hôn. Công việc ổn định. Ngoại hình ưa nhìn.

Back | Send Email to linh ngọc (ID: 1384421)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.