Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384927 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dan Y
 Dan Y - ID: 1384927
 Name:  Dan Y
 IP & Posted by:  115.78.228.207 on September 2, 2016 at 6:29pm
 Updated by:  December 26, 2016 at 11:43pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Benh vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm nhiều việc mà mình chưa làm được
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc hay đi chơi cùng bạn bè
 I Am:  Có thể tiếp xúc quen sẽ biết rõ hơn
 Looking For:  Thành thật, vui vẻ, hòa đồng, nghiêm túc trong tình cảm

Back | Send Email to Dan Y (ID: 1384927)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.