Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384980 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Châu Trần
 Châu Trần - ID: 1384980
 Name:  Châu Trần
 IP & Posted by:  72.201.217.153 on September 3, 2016 at 2:15pm
 Updated by:  April 22, 2020 at 7:36am
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Glendale
 State/Province:  Arizona
 Zip:  85301
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói sau ! 62.35.00.10.61 -Arizona - USA only)
 Free Time:  Tùy theo hoàn cảnh, thời điểm thích hợp và thời gian, điều kiện cho phép !
 I Am:  Đơn giãn, không phân biệt đối xử về hoàn cảnh địa vị, tôn trọng lẫn nhau !
 Looking For:  Nữ, 62.35.00.10.61, cảm ơn các bạn đã đọc tập tin của tôi.

Back | Send Email to Châu Trần (ID: 1384980)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.