Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386016 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nang Saigon

 Nang Saigon - ID: 1386016
 Name:  Nang Saigon
 IP & Posted by:  183.81.10.79 on September 16, 2016 at 8:33am
 Updated by:  May 16, 2017 at 8:16pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn
 Free Time:  Nghe nhạc,xem phim,đi du lịch
 I Am:  Tiếp xúc bąn sė hiểu
 Looking For:  Một người bạn chân tình,nghiêm túc.Tuổi từ 55 trở lên,liên lạc số phone ko một 2626 hai ko bốn ko ko. Bạn nhỏ tuổi xin đừng liên lạc để không làm mất thời gian cả hai.Chúc các bạn luôn may mắn

Back | Send Email to Nang Saigon (ID: 1386016)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.