Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386087 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trần Thùy Dư
 Trần Thùy Dư - ID: 1386087
 Name:  Trần Thùy Dư
 IP & Posted by:  42.113.161.53 on September 17, 2016 at 6:51am
 Updated by:  September 20, 2016 at 9:03pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Tôi thường xem phim và nghe nhạc đôi khi sẽ ra ngoài đi dạo và mua vài món đồ
 I Am:  Tôi là một người vui vẽ , thân thiện, thishc giao tiếp và thich đi du lịch .. Tôi yêu thích đồ ăn và cã cách đễ tạo ra chúng .
 Looking For:  là người vui vẽ hài hước

Back | Send Email to Trần Thùy Dư (ID: 1386087)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.