Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386117 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nam Vũ

 Nam Vũ - ID: 1386117
 Name:  Nam Vũ
 IP & Posted by:  173.73.96.7 on September 17, 2016 at 7:25pm
 Updated by:  January 22, 2017 at 7:59pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Fairfax
 State/Province:  Virginia
 Zip:  22031
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kỷ sư đào mỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: In Relationship
 My goal:  Đào mỏ vàng hay mỏ kim cương, mong đào được mỏ dầu với móng tay càng tốt
 Free Time:  Điêu luyện mồm lưởi và đường lên mây
 I Am:  Mình rất thích làm bạn với người có tính cách chân thật, hiểu biết, can đảm, nhỏ nhẹ nhưng không ngại xông pha. Các sugar mama gửi thư tới namthivu tại Yahoo.
 Looking For:  Mình mong mỏi gặp người có mỏ dầu, nhớ chụp hình tàu và nhà cửa nhé!

Back | Send Email to Nam Vũ (ID: 1386117)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.