Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386366 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minh Hải
 Minh Hải - ID: 1386366
 Name:  Minh Hải
 IP & Posted by:  27.77.112.20 on September 21, 2016 at 3:37am
 Updated by:  September 1, 2018 at 5:56am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  phấn đấu để phát triển thêm công việc
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, đi du lịch hoặc đi nhậu với bạn bè.
 I Am:  người bình thường như mọi người, vui vẻ và hoà đồng.
 Looking For:  người hợp tính với mình ko phân biệt tuổi tác.

Back | Send Email to Minh Hải (ID: 1386366)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.