Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386525 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vũ T. Vượng

 Vũ T. Vượng - ID: 1386525
 Name:  Vũ T. Vượng
 IP & Posted by:  116.108.27.170 on September 23, 2016 at 7:42am
 Updated by:  September 24, 2016 at 10:22pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người thích hợp để xây dựng gia đình
 Free Time:  Nấu ăn
 I Am:  Đẹp, hiền, chịu khó
 Looking For:  Việt kiều ở Mỹ- Chung thuỷ, chịu khó, nghề nghiệp ổn định

Back | Send Email to Vũ T. Vượng (ID: 1386525)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.