Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387009 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TuanTran
 TuanTran - ID: 1387009
 Name:  TuanTran
 IP & Posted by:  98.189.98.174 on September 29, 2016 at 9:09am
 Updated by:  November 10, 2018 at 12:46pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Garden Grove
 State/Province:  California
 Zip:  92843
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người bạn gái để tâm sự buồn vui trong cuộc sống , nếu được sẽ tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Xem ti vi , tin tức , xem youtube, đọc báo , chơi thể thaom. nghe nhạc .
 I Am:  Thích học hỏi, du lịch . Vui vẻ với bạn bè , nói nhiều khi hợp với đối tượng
 Looking For:  bình thường , hiến , dễ thương , vui vẻ ,ly dị cũng ko sao .

Back | Send Email to TuanTran (ID: 1387009)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.