Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387410 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hong

 Hong - ID: 1387410
 Name:  Hong
 IP & Posted by:  171.253.26.181 on October 4, 2016 at 6:44am
 Updated by:  May 10, 2018 at 4:13pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long Xuyên
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mối quan hệ bền vững chân thành
 Free Time:  Online, nội trợ, vvvvv...
 I Am:  Tôn trọng yêu thương những người luôn yêu thương mình
 Looking For:  Mối quan hệ lâu dài chân thành trân trọng nhau biết quan tâm chia sẻ cùng nhau

Back | Send Email to Hong (ID: 1387410)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.