Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388448 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to trúc hồng

 trúc hồng - ID: 1388448
 Name:  trúc hồng
 IP & Posted by:  171.248.62.176 on October 17, 2016 at 4:11am
 Updated by:  November 10, 2016 at 8:28pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm một người đàn ông hieu biet ,dao duc co cv lam on dinh
 Free Time:  đi bộ, đọc sách, xem phim
 I Am:  không tự tin vì đẹp mà đẹp vì tự tin
 Looking For:  có các điểm tương đồng, đạo đức tốt.

Back | Send Email to trúc hồng (ID: 1388448)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.