Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388467 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to khanh phuong

 khanh phuong - ID: 1388467
 Name:  khanh phuong
 IP & Posted by:  171.232.158.127 on October 17, 2016 at 8:19am
 Updated by:  January 19, 2017 at 7:08am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bảo Lộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc guitar. xem phim hành động, thích nấu ăn
 I Am:  Điều quan trọng nhất của một con người không phải. Tiền bạc, Ngoại hình hay Tài năng....Mà là.... Sự chân thật, Nhiệt tâm và sống tình nghĩa....
 Looking For:  Điều quan trọng nhất của một con người không phải. Tiền bạc, Ngoại hình hay Tài năng....Mà là.... Sự chân thật, Nhiệt tâm và sống tình nghĩa....

Back | Send Email to khanh phuong (ID: 1388467)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.