Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388971 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hà Văn Tâm
 Hà Văn Tâm - ID: 1388971
 Name:  Hà Văn Tâm
 IP & Posted by:  14.186.190.195 on October 23, 2016 at 2:10pm
 Updated by:  October 23, 2016 at 10:14pm
 Gender:  Gay
 Age:  36
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tiếp tân khách s
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn có một cong việc tự làm chủ bảng thân.cho dù nhỏ hay lớn khong quang trọng
 Free Time:  Xem tin tuc .nge nhac bolero
 I Am:  Mình nghĩ sao nói vậy. Ko so người khac buồn. Mình khong thích ăn nói rào trước đoán sau .thích nói những gi thật với lòng mình nghĩ. Mình có tính cach là.trước khi nói chuyện. Cho dù bất cứ chuyện gì đi nữa .mình cũng suy nghĩ những lời nói mình sắp nói ra truoc .chứ không thích nói đại nói cho xông chuyện. Gì mình luôn luôn nói thật và thẳng. Nói chung mình không nóng nải. Cho dù chuyện gi .cũng từ từ mà tìm cach .chứ không nóng vội roi hối tiết
 Looking For:  Tìm bạn lâu dài .và người đó phải lớn tuoihon mình và đọc thân

Back | Send Email to Hà Văn Tâm (ID: 1388971)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.