Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389245 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoang
 Hoang - ID: 1389245
 Name:  Hoang
 IP & Posted by:  75.110.9.36 on October 26, 2016 at 6:21pm
 Updated by:  October 12, 2017 at 9:10pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Greenville
 State/Province:  North Carolina
 Zip:  27858
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails Tech
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn đời.
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc, thể thao và café ..v.v.nấu ăn ...
 I Am:  Mình là người hiền thật thà ,biết lắng nghe , biết thông cảm và co long vi tha..
 Looking For:  Mong tìm được người thật lòng.

Back | Send Email to Hoang (ID: 1389245)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.