Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389703 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Thanh Thuy - ID: 1389703
 Name:  Thanh Thuy
 IP & Posted by:  171.232.80.188 on October 31, 2016 at 10:32pm
 Updated by:  November 2, 2016 at 3:27am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong công việc, lập gd
 Free Time:  Đi dạo, coffee cùng bạn bè, nghe nhạc
 I Am:  Người luôn vui vẻ, hòa đồng, chân thành và tôn trọng sự thật
 Looking For:  Chân thành, cùng mục đích tìm 1 ng bạn đời và tạo dựng gd.

Back | Send Email to Thanh Thuy (ID: 1389703)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.