Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390039 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoang
 Hoang - ID: 1390039
 Name:  Hoang
 IP & Posted by:  113.177.118.154 on November 5, 2016 at 1:10am
 Updated by:  June 6, 2017 at 6:58am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  GV
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nỗ lực học tập để cuộc sống tốt đẹp hơn và tìm được bạn đời.
 Free Time:  Đọc sách báo, xem ti vi.
 I Am:  Một người bình thường không có gì nổi bật.
 Looking For:  một người bình thường, thân thiện và hiểu chuyện.

Back | Send Email to Hoang (ID: 1390039)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.