Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390057 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to KhiếtTâm
 KhiếtTâm - ID: 1390057
 Name:  KhiếtTâm
 IP & Posted by:  14.164.252.42 on November 5, 2016 at 6:15am
 Updated by:  July 23, 2017 at 6:36pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Lecturer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sẽ cố tiếp tục học lên Tiến sĩ và làm tốt công việc đang làm
 Free Time:  Lướt mạng xã hội, đọc sách, shopping, cafe với con gái
 I Am:  Thẳng thắn,nóng tính, nghiêm túc
 Looking For:  Vạn sự tùy duyên vì không phải những gì mình mong ước đều sẽ được mà còn mà tùy thuộc vào duyên phân....Không nghiêm túc xin đừng email nhé.Thanks

Back | Send Email to KhiếtTâm (ID: 1390057)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.