Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390390 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to just 1
 just 1 - ID: 1390390
 Name:  just 1
 IP & Posted by:  63.231.15.39 on November 8, 2016 at 3:46pm
 Updated by:  August 20, 2018 at 1:02am
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  seattle
 State/Province:  Washington
 Zip:  98036
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Ỗn định
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn Có 12 căn nhà
 Free Time:  Sửa nhà nấu ăn,
 I Am:  Bình thườnh
 Looking For:  tìm bạn đời thật lòng muốn tiếng xa , và biết nói tiếng việt , nói tiếng anh xinh miễng, bạn nào ở xa mà muốn làm quen đễ tiếng xa thì bạn phãi sãng sàng dọn nhà đi sóng với toi , chứ toi khong thể đi đâu được vì cong việt và nhà cửa toi ở đây , niếu bạn noà cãm thấy khong thễ thì xinh miễng liên lạc đễ khỏi mắc thời gian cùa nhau, mong các bạn hiễu và thong cãm nhe chúc các bạn mai mắng tìm được người chung tình,

Back | Send Email to just 1 (ID: 1390390)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.