Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390922 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to CALVIN NGUYEN

 CALVIN NGUYEN - ID: 1390922
 Name:  CALVIN NGUYEN
 IP & Posted by:  47.182.40.98 on November 15, 2016 at 2:09pm
 Updated by:  May 16, 2019 at 7:21pm
 Gender:  Gay
 Age:  36
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kết bạn và tìm người yêu lâu dài
 Free Time:  tìm bạn cùng sở thik .shopping..ăn hàng...du lịch...mê chụp hình
 I Am:  dễ tính..chân thành và nhiệt tình....đặt biệt rất hiền....và khùng hết biết
 Looking For:  tình yêu lâu dài muốn kết hôn môt lần trong đời...ha ha......ế quá má ơi...ai chịu là tui hốt liền....ha ha

Back | Send Email to CALVIN NGUYEN (ID: 1390922)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.