Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391227 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ramos
 Ramos - ID: 1391227
 Name:  Ramos
 IP & Posted by:  194.187.249.29 on November 18, 2016 at 9:43pm
 Updated by:  November 19, 2016 at 7:35pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tracy
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Civil Servant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi muốn gặp một người phụ nữ tốt, trung thực, và sự hiểu biết, là người có thể tôn trọng và đánh giá cao một người đàn ông, ai cũng có một ý chí mạnh mẽ và lời nói là hoàn toàn tương ứng với hành động của cô.
 I Am:  Tôi là một người đồng cảm, tốt bụng, có một cảm giác hài hước. Tôi là một người đàn ông, những người thích cuộc sống. Tôi là một người đàn ông có mục đích, vui vẻ, lạc quan, đam mê, và dịu dàng. Tôi có thể cung cấp một phụ nữ dịu dàng của tôi, chăm sóc nữ tính, lãng mạn, gợi cảm. Tôi tưởng tượng gia đình tương lai của tôi để được mạnh mẽ, thân thiện, dựa trên tình yêu và sự tin tưởng.
 Looking For:  những suy nghĩ bình tĩnh để một cơ hội nữa để yêu thương.

Back | Send Email to Ramos (ID: 1391227)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.